Президентът на Марица не прие хвърлената от треньора оставката