Проект “Под покрива” – мансарда от 38 кв.м. в гр. София