Нова катастрофа в Сингапур, Дани Квят нацели стената