Битки с щит и меч, хляб с квас и още от Средновековието за празника на Акве калиде