Ней продава тениски като топъл хляб: 120 хиляди за месец