Tesla деактивира автоматичната аварийна спирачка за определени модели