Увеличават се чуждестранните студенти във варненските висши учебни заведения