Плодовете и зеленчуците остават със сравнително ниски цени