„Family Group” е поредната изненада в програмата на „Сребърна Янтра“