Ако ЕС няма интерес към Балканите - китайците имат!