Предвиждат се нови видове винетки за по-кратки пътувания