Вярата води, надеждата крепи, любовта побеждава, а мъдростта бди над тях