Нова кампания цели да предпази децата от пътни произшествия