Изборът на Пламен Крумов за футбол на малки вратички