Неприятна изненада за Уенди Малик в "След всички тези години"