Хората стават по-емоционално въздържани, по-отговорни и дисциплинирани