САЩ ще отпуснат на Украйна 250 милиона долара за изграждане хранилище за ядрени отпадъци