Tesla ще инсталира системи за съхранение на енергия и от вятърни генератори