Какво е общото между смартфон без рамки и велосипед?