Защо повечето самолети са бели на цвят? Причините са свързани и с науката, и с икономиката