Брендо без забрана да напуска България, Отпускат пари за образованието