Бизнес академия за млади таланти стартира през ноември