200 бивши ракетчици честваха първия пуск в Марино поле