Модерни апарати измерват склонността към самоубийство