Над 2500 граждани посетиха Народното събрание в Деня на отворени врати