Българи, гърци и румънци посещават най-рядко културни пространства в сравнение с другите в ЕС