Цветанов откри ремонтираната сграда на читалището в село Цани Гинчево