Народните танци помагат да се обединим като българи