Небивал интерес към Софийския средновековен фестивал