Как да не ни е срам, докато минаваме покрай съседите си, които чистят