"Айсберг" от боклук може да стане туристическа атракция в Лондон