Модернизираха озвучителната инсталация на "Царевград Търнов - Звук и светлина“