Германия: Разширяването на Шенген с Балканите е нецелесъобразно