Жителите на Кремиковци излязоха на протест срещу изграждането на каменна кариера