Крокодил убива британски журналист, докато си миел ръцете в лагуна