Задача с преброяване на мигранти беше включена във френски учебник по математика