Учителите по физика – дефицит, останали са само 751