Елица Георгиева – кризата и хаоса на прехода бяха стимулиращи за младите хора