Германските крайнолeви не успяват да се превърнат в национална сила