Старозагорското въстание - 6 селски чети на бой с Империята