Съдебната синекура – банка кадри за удобна номенклатура*