Африканска компания иска да доставя в Европа слънчева електроенергия от Сахара