Искат от шестокласници 14 допълнителни помагала за 95 лева