Списание "Българска наука" с нов специализиран брой