След сигнали за препълнени контейнери, община Карлово със становище по проблема