Караниколов: Кинтекс е защитил интереса на държавата