Ирина Бокова: Никога не съм получавала пари от правителства