Експерти обосновават поведението на интернет троловете