Съюзът на съдиите до Инспектората: Вместо да водите дела, поискайте от магистратите сами да разрешат падане на банковите им тайни