Модернизирано е озвучаването на Аудио-визуалната програма „Царевград Търнов – Звук и светлина“